genealogia czestochowa

genealogia czestochowa

int x = 300;

int y = 300;

int w = 300;

int h = 300;

// Tworzenie aktualne okno

Główne = CreateWindow ( "Main", "Main", WS_OVERLAPPEDWINDOW, x, y, w, h, 0, 0, hInstance, 0);

ShowWindow (Main, SW_SHOW); // Wyświetla główne okno

UpdateWindow (Główny); // Uaktualnia

}

Teraz musimy zadeklarować funkcję procesową i zapisz go.

LRESULT APIENTRY MainProc (HWND, UINT, wParam, LPARAM); // Definicja

LRESULT APIENTRY MainProc (HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) // Rzeczywista funkcja procesu

{

#define helloworld 1

Przełącznik (MSG)

{

case WM_CREATE: // Gdy stosuje WM_CREATE, można utworzyć przyciski, etc

{

CreateWindow ( "Static", "Hello World", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 50, 50, 100, 20, hwnd (hMenu) helloworld, hInst, 0); // Tworzenie statycznego

}

przerwa;

Sprawa WM_DESTROY: // Jeśli jest używany WM_DESTROY należy pozostawić program

{

ExitProcess (0);

}

przerwa;

zaniedbanie:

powrót DefWindowProc (hwnd, MSG, wParam, lParam);

}

return 0;

}

- autor artykułu